Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva- finanční hospodář 2010-2011

29. 3. 2011

 

Líně 26.3.2011


 

Výroční zpráva MS Mantov – Losiná

2010 - 2011

 


 

Vážení přátelé přírody,

Dovolte i mne, abych Vás přivítal na dnešní výroční schůzi MS Mantov – Losiná a seznámil Vás s ekonomickou zprávou.


 

Životní prostředí člověka a zvěře se v našich podmínkách téměř překrývá. Proto chceme-li začít úspěšně řešit ekologickou situaci, je třeba brát na zřetel tuto blízkou provázanost. A ve snaze dosáhnout přijatelné rovnováhy mezi zemědělskou a lesnickou prvovýrobou a mysliveckým hospodařením včetně prohloubení dobrých vztahů mezi držitelem a uživatelem honitby, je téměř nutností si navzájem pomáhat a podporovat se.


 

Další úspěšně završený Myslivecký ples konaný v lednu byl jedním z hlavních přínosů pro naše sdružení. Ovšem výsledný celkový příjem byl oproti loňskému o celých 15% nižší. To se nám podařilo kompenzovat vyššími sponzorskými příjmy ( cca. 12 % ).

Stále musíme věnovat pozornost renovaci mysliveckých zařízení v honitbě, na které je zapotřebí stavebních a spojovacích materiálů. V uplynulém roce se nám podařilo snížit celkové výdaje na nákup krmiv, zadiny a léků pro zvěř, pohonné hmoty i elektrickou energii - celkem o 10 %.

Nadále se budou myslivci často setkávat s nepochopením veřejnosti pramenící z hluboké neznalosti problematiky, nicméně spojené s touhou do toho mluvit a rozhodovat. Tím více si musíme vážit těch, kteří nás dokážou pochopit a dokonce i podpořit.


 

Dalším znakem končícího mysliveckého roku byla naše zvýšená aktivita na poli práce s mládeží. Cílem tohoto našeho snažení je upevnit postavení myslivců v životě občanů. Významným krokem na úseku práce s  mládeží je každoroční setkání zástupců z našich řad s dětmi z MŠ Chotěšov. Cílem těchto aktivit je naučit děti vnímat přírodu a zvěř v ní žijící. Děti pro Naše MS sbírají kaštany, které v době strádání předkládáme zvěři společně s ostatními krmivy. My se dětem snažíme tento společný záměr oplatit, a proto jim každoročně přispíváme na společný dar k mikulášské nadílce. V roce následujícím chceme s touto spoluprácí nadále pokračovat. Samozřejmě i s veškerou ostatní činností, která k naší zájmové práci patří. Je pro nás příjemnou skutečností, že se tato naše činnost setkává s pochopením a vstřícností u představitelů obce a velmi si toho vážíme.

 

Myslivecké hospodaření a chov zvěře nelze provádět bez nejlepšího přítele člověka a tudíž i myslivce – psa. A proto je nutností se zmínit o finančním příspěvku pro lovecky upotřebitelného psa, který náleží pro jeho majitele. Ten s ním má určitě roční výdaje mnohem větší, než kolik vyplácíme podle našich vnitřních stanov, ale určitě je dobře alespoň dotyčným přispět na společný zájem.


 

Končíme rok, který se vyznačoval stabilními příjmy i výdaji jako v roce loňském. Dalším znakem končícího mysliveckého roku byla naše zvýšená aktivita na poli podpory kulturní a duchovní náplně myslivosti. Tato akce se u veřejnosti setkala s mimořádnou odezvou, ovšem především u lidí z okolních obcí. Cílem tohoto našeho snažení je upevnit postavení myslivců v kulturním životě laické veřejnosti. Rovněž jsme byli donuceni přistoupit k některým nutným investicím v oblasti majetku našeho MS, které se však podařilo udržet do úrovně příjmů a sponzorských darů.

Tímto bych rád poděkoval všem členům za aktivní přístup k našemu společnému koníčku v roce uplynulém a počítám s ním i v roce následujícím. A k tomu přeji všem členům a jejich blízkým především pevné zdraví.


 


 


 


 


 

Děkuji Všem za pozornost!!!!!!!!!!