Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012- 2013

9. 4. 2013

 Líně 3.3.2013

 

Výroční zpráva MS Mantov – Losiná

2012 - 2013

 

 

Vážení přátelé přírody a myslivosti,

Dovolte i mne, abych Vás přivítal na dnešní výroční schůzi MS Mantov – Losiná. Právě dnes jsme se tu sešli, abychom vyhodnotili uplynulý rok. Mým úkolem je seznámit Vás s ekonomickým hospodařením našeho „MS“ .

 

Na současný chov zvěře mělo zajisté dopad hospodaření zemědělských organizací, které v druhé polovině minulého století přetvářely krajinu rozoráním mezí a scelováním malých políček do obrovských lánů. Dříve či později si začaly uvědomovat důsledky velkoplošného hospodaření na krajinu. V mnohých oblastech věnovaly velké finanční prostředky na ozelenění nevyužitých ploch a rekultivace neplodné půdy. Ztížený chov zvěře nelze obhajovat ani dalšími činiteli jako jsou imise, počasí či těžební práce, a to ani přesto, že např. rozsah poškození mechanizací je alarmující. Z těchto, ale i z dalších argumentů lze usoudit, že vliv laické veřejnosti na myslivecké hospodaření má zásadní vliv a mnohdy závažné záporné dopady.

 

V úvodu mé zprávy jsem se snažil oslovit veřejnost, která nás mohla podpořit ( a neučinila tak ) na našem tradičním Mysliveckém plese konaném v lednu letošního roku. Do této akce je soustředěno největší úsilí všech našich členů, protože myslivecký ples bych si dovolil pro „MS“ označit jako jeden z hlavních ekonomických zdrojů pro naši činnost. Tímto bych rád poděkoval našemu předsedovi, p. Hofmanovi, protože hlavně jeho úsilí a nasazení stálo za úspěchem celkového finančního zisku. Zaznamenali jsme oproti loňskému ročníku účast o 30 % lepší, hrubý příjem se vylepšil o cca. 20 %, ale bohužel se navýšily i výdaje a to cca. o 15 %. Přesto jsme zaznamenali ucházející výsledek, dostatečný zisk a výborné ohlasy od zúčastněných zmiňované kulturní akce – a to je pro Nás nejcennější ohodnocení,

protože se stáváme v očích veřejnosti kladnějšími postavami a můžeme doufat v další spolupráci a podporu.

 

Po celý uplynulý myslivecký rok jsme se snažili hospodařit v honitbě a starat se o krajinu, přírodu a zvěř v ní žijící v maximální možné míře, na což bylo zapotřebí mít zajištěnu finanční hotovost, se kterou jsme samozřejmě nakládali opatrně, zbytečné výdaje jsme dobře zvažovali a následně eliminovali. Opět bylo zapotřebí obstarat ochranné pracovní pomůcky při velké jarní brigádě na likvidaci černých skládek, stavební a spojovací materiály na opravy mysliveckých zařízení. Opět jsme v loňském roce uvolňovali finance na nákup krmiv, zadiny a léků pro zvěř, pohonné hmoty i elektrickou energii – výše všech těchto výdajů se oproti loňským zvedla řádově o jednotky %. Opět jsme v uplynulém roce podpořili děti z MŠ Chotěšov finančním příspěvkem k mikulášské nadílce. Snad i tato spolupráce zviditelní naši činnost v očích veřejnosti. Dalším velmi podstatným výdajem, o kterém je nutností se zmínit, je příspěvek na lovecky upotřebitelného psa. Tyto vyplácíme dle vnitřních stanov členům, protože pes k výkonu práva myslivosti neodmyslitelně patří a je samozřejmostí majiteli psa přispět na společný zájem. Se spoustou dalších drobnějších nákladů spojených s provozem honitby Vás zatěžovat nebudu. Po celý myslivecký rok jsme si počínali ekonomicky vyváženě, všechny výdaje jsme dokázali pokrýt následnými příjmy. A proto bych rád označil hospodaření za uplynulý rok kladným, rovnoměrně vyváženým a dostatečně připraveným na rok následující.

 

Myslivecká činnost, starost o honitbu, krajinu a zvěř stojí ročně ( na naše poměry ) nemalý obnos peněz, který mají za úkol obstarat všichni naši členové. Toto se nám opět podařilo a já bych Všem chtěl tímto poděkovat za každé sebemenší přičinění, které projevili.

V neposlední řadě bych rád poděkoval „obci Chotěšov“, se kterou velmi úzce spolupracujeme a která nám v mnoha věcech vychází vstříc. Považuji za nutnost poděkovat a zmínit se o „finančním příspěvku na činnost od obce Chotěšov“, kterým zajisté obec vyjadřuje kladné preference pro další spolupráci. Další velké poděkování představitelům obce Chotěšov patří za pomoc při ustanovení nové honitby a uzavírání nové nájemní smlouvy.

 

V závěru mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval za všechny činnosti spojené s kladným přínosem pro „MS Mantov – Losiná“ Všem kolegům z našeho MS, Všem jejich blízkým a hlavně manželkám, Všem sponzorům, představitelům obce Chotěšov a dalším …

K tomu přeji Všem především zdraví a pevné nervy …

 

 

 

 

Děkuji Všem za pozornost!!!!!!!!!!