Jdi na obsah Jdi na menu
 


výroční zpráva 2013-2014

28. 3. 2014

 Líně 22.3.2014 

 
Výroční zpráva MS Mantov – Losina 
2013 - 2014 
 
 
 Dobrý den … 
Nyní dovolte i mně, abych zde na dnešní výroční schůzi MS Mantov – 
Losina přivítal všechny přítomné. V mé zprávě se dozvíte několik 
základních informací o ekonomickém hospodaření našeho MS za 
uplynulý rok. 
 
 Úvodem bych řekl několik slov ohledně využívání současné přírody 
nemysliveckou veřejností, což dle mého názoru výrazně souvisí 
s nemalými finančními náklady pro každé myslivecké sdružení. 
My, myslivci, využíváme naši přírodu a krajinu především k realizaci 
našeho koníčku. Myslivost je právem definována jako soubor činností 
prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijícím živočichům. Naše 
aktivity v našich honitbách provádíme v průběhu celého roku a je 
třeba mít vždy na paměti, že v přírodě a v „naší“ honitbě nemusíme 
být vždy sami. Příroda a lesy jsou všeobecně vnímány jako místo 
klidu, odpočinku a relaxace. Pokud se laická veřejnost chová 
ohleduplně a v souladu s právními předpisy, myslivce pak při jejich 
činnosti neovlivňuje. Mrzí mě, když je myslivec označován za 
predátora, kdy se snaží ze svého území vymítit ostatní žijící druhy. 
Spoluobčané využívají naše honitby, jakožto součást volné přírody a 
krajiny, k mnoha aktivitám. K jedné z nejoblíbenějších patří v letním 
období „český národní sport“ – houbaření. Osobně proti tzv. hobby 
houbařům nic nemám. Myslím tím například rodinu s dětmi, která 
vyrazí na výlet do lesa, nasbírá košík hub na smaženici a navíc přitom 
děti naučí poznávat druhy jedlých hub, ptáky v přírodě a správnému 
chování v lese. Mnohdy se s nimi ale potkáme na takových místech a 
v takovou dobu, že bychom to opravdu nečekali. To jsou ale spíš 
houbaři, kteří sbírají houby na prodej. Zvěř je tak násilně vytlačována 
ze svého přirozeného prostředí, klidu a odpočinku, je nucena 
k přemístění sebe a mnohdy i mláďat - to může způsobit stres a 
strádání zvěře. Myslivec tak musí sehnat více krmení v pozdějším 
období, aby zvěř dokázala přežít např. v zimně . K dalším aktivitám patří především v příměstských oblastech a okolí vesnic procházky se 
psy. Zejména v podvečerních a večerních hodinách se často setkáme s 
našimi spoluobčany na procházce se psem. Je pro mě ale zcela 
nepochopitelné, když majitelé psů různých plemen je nechají volně 
pobíhat po poli či v lese, absolutně mimo dosah a bez možnosti je 
ovládnout či odvolat. Zejména pak v době kladení mláďat nebo v zimě 
to může mít pro zvěř i jiné volně žijící živočichy katastrofální 
následky… Fenoménem posledních let jsou čtyřkolky a terénní 
motorky. Tak jak někteří hledají v lese klid a ticho, čtyřkolkáři v lese 
hledají adrenalin. Kromě výše zmíněných činností se dále v přírodě 
setkáváme běžně s pěšími turisty, sportovci, běžkaři či mileneckými 
páry. Je zcela přirozené, pochopitelné a hlavně správné, že naši 
krásnou českou přírodu využívají kromě myslivců, také naši 
spoluobčané, kteří v ní nacházejí naplnění, poznání a uspokojení. Co 
je však důležité, každý její návštěvník by se v ní měl chovat 
zodpovědně, šetrně, ohleduplně a nezpůsobovat myslivcům svým 
chováním vyšší náklady na ochranu přírody a v ní žijící zvěře. 
 
 Místo devastování přírody černými skládkami a ničení kořenových 
systémů lesa čtyřkolkami by tito lidé měli raději přijít podpořit náš 
myslivecký ples, který jsme uspořádali opět v lednu letošního roku. 
Tento ples je jedním z našich hlavních ekonomických příjmů. Po 
loňském úspěšném ročníku jsme navázali na obdobný průběh a opět 
hlavně díky našemu předsedovi p. Hofmanovi a jeho nadstandardního 
nasazení jsme zaznamenali o 5% zvýšení návštěvnosti, výdaje jsme 
zachovali na stejné úrovni jako loni, ale příjem se zvedl oproti 
loňskému ročníku o 15%. Výsledkem z této kulturní akce pro 
veřejnost je pro nás slušný ekonomický příjem pro zabezpečení 
provozu honitby, ale opět výborný ohlas od zúčastněných na plese. 
Jen doufám, že alespoň díky takovýmto akcím budeme v očích 
veřejnosti stále kladnějšími postavami a ne ti zmiňovaní „predátoři“. 
 
 V uplynulém mysliveckém roce jsme se snažili hospodařit 
v honitbě, starat se o přírodu a zvěř v ní žijící v maximální možné 
míře. Z loňského roku jsme měli zajištěnu finanční hotovost, se kterou 
jsme samozřejmě nakládali opatrně, zbytečné výdaje jsme dobře 
zvažovali, následně vylučovali a dokázali jsme získat další 
ekonomické příjmy na následující potencionální výdaje. Při velké jarní brigádě bylo zapotřebí obstarat ochranné pracovní pomůcky na 
likvidaci černých skládek, při opravách mysliveckých zařízení 
stavební a spojovací materiály, k asanaci vápno a desinfekční 
prostředky. Nákup krmiv, zadiny a léků pro zvěř, pohonné hmoty i 
elektrickou energii – výše všech těchto nutných výdajů se oproti 
loňským zvedla řádově o pár %. Opět jsme v uplynulém roce 
podpořili děti z MŠ Chotěšov finančním příspěvkem k mikulášské 
nadílce. Snad i tato spolupráce zviditelní naši činnost v očích 
veřejnosti. Dalším velmi podstatným výdajem, o kterém je nutností se 
zmínit, je každoroční příspěvek na lovecky upotřebitelného psa. 
Příspěvky vyplácíme dle vnitřních stanov členům, protože pes 
k výkonu práva myslivosti neodmyslitelně patří. Je ještě spousta 
dalších drobnějších výdajů, o kterých se zmiňovat nebudu. Navzdory 
nepříznivé ekonomické situaci v naší zemi jsme si v uplynulém roce 
počínali ekonomicky rovnovážně, na nutné výdaje jsme měli předem 
zajištěny finanční příjmy, kterými jsme výdaje pokryli. Z našeho 
pohledu je loňské ekonomické hospodaření považováno za 
rovnoměrné a ekonomicky vyvážené. 
 
 V závěru mi dovolte poděkovat Všem našim sponzorům, 
kamarádům a příznivcům, kteří nám dokázali projevit nejen finanční 
podporu. Poděkování patří také obci Chotěšov a to nejen za příspěvek 
na činnost, kterou jsme od obce obdrželi. V neposlední řadě bych 
poděkoval Všem členům za trpělivost a veškerou práci, kterou pro MS 
dělají. Tato práce je totiž především určena pro přírodu a zvěř. Všem 
kolegům z našeho MS přeji k další práci v roce následujícím hlavně 
zdraví a spoustu úspěchů … 
 
 
 
 
 
Děkuji Všem za pozornost!!!!!!!!!!