Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva-hospodář 2010-2011

26. 3. 2011

 

Výroční schůze 26. 3. 2011 – zpráva mysl. hospodáře
     V loňském mysliveckém roce 2010-2011 jsme v naší pronajaté honitbě ulovili 13 ks srnčí zvěře, a to 7 srnců, 4 srny a 2 srnčata. Ze zvěře černé  se nám podařilo ulovit 13 ks – z toho 8 lončáků a 5 selat, veškerou černou zvěř jsme ulovili individuálním způsobem lovu. Ze zvěře škodné jsme ulovili 16 lišek a 5 strak, zde bych chtěl apelovat na členy, aby se více věnovali lovu pernaté škodné  tj. straky obecné a také kun. Z drobné zvěře lovíme jen kachnu divokou, z plánu odlovu 40 ks jsme ulovili 36 kachen.
V letošním roce nám byl Krajským úřadem, na žádost Zemského rybářského svazu Plzeň, povolen lov Kormorána velkého na rybářském revíru Radbuza 3, tzn.  jen na řece Radbuze.
     Na konci zimního období byly nainstalovány hnízdní budky pro kachnu divokou v lokalitě Chobot, spolu se zásypem, ve kterém se bude přikrmovat celý rok.  Podstatným zlepšením hnízdních možností se snažíme zvýšit stavy této lovecky atraktivní zvěře.
     Při jarním sčítání zvěře v letošním roce bylo nasčítáno celkem 27 ks srnčí zvěře (srnec 1. věk. tř. – 5 ks, 2. věk. tř. – 3 ks, 3. věk. tř. – 3 ks, srny – 8 ks, srnčata 8 ks), z drobné zvěře 22 zajíců, 26 bažantů, 6 koroptví, 8 hus velkých a 120 kachen divokých. Z nasčítaného počtu a struktury populace srnčí zvěře bude plán lovu následující: srnec 1. věk. tř. – 3 ks, 2. věk. tř. – 2 ks, 3. věk. tř. – 1 ks, celkem 6 ks,  srna – 3 ks,  srnče 2 ks, celkem 5 ks. Srnčí zvěře celkem 11 ks. Naplánovaný odstřel srnčí zvěře je o 4 ks nižší než byl v roce loňském.  Odlov jsem určil s ohledem na vysoký úhyn v uplynulém roce a především tuhé zimě s vysokou sněhovou pokrývkou (celkem uhynulo 10 ks – v loňském roce 4 ks). Rozhodující podíl na úhynu mají především porosty řepky olejné odrůd „00“, na které bylo nalezeno uhynulých 6 kusů. Přes veškerou péči, pravidelné přikrmování a podávání dietetických krmiv se nám nedaří tyto úhyny snižovat. Bohužel v současné době nelze očekávat snižování oseté výměry této plodiny, spíše naopak a to hlavně vzhledem k přidávání derivátů řepkového oleje do motorové nafty. Nikdo ale nechce slyšet o tom, že na výrobu litru tohoto řepkového derivátu se spotřebuje litr ropné nafty, zůstává tedy otázkou jaký má tedy tato výroba efekt.
     V letošním roce se musíme zaměřit na stav našich mysliveckých zařízení, a to především posedů a kazatelen, které mají mnohé nedostatky a ty musíme před příchodem sezóny odstranit.
V závěru své zprávy chci poděkovat všem členům mysliveckého sdružení za práci pro myslivost a ochranu přírody, dále všem hostům, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují a všem popřát mnoho zdraví a energie do dalšího mysliveckého roku.