Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva-hospodář 2011-2012

24. 3. 2012

 

 

Výroční členská schůze 10.3.2012

V uplynulém mysliveckém roce 2011-2012 jsme v naší pronajaté honitbě ulovili 9 kusů srnčí zvěře, z toho 3 srnce I. v.t. a 2 srnce II. v.t., 2 ks srn a 2ks srnčat. Do plnění plánu lovu je ovšem nutné připočítat také nalezené úhyny zvěře. Nalezen byl úhyn srnce III. v.t. a jedna srna. Celkový počet tedy činí  6 kusů srnců, 3 kusy srn a 2 kusy srnčat, čímž byl plán lovu v počtu 11 ks splněn. Oproti roku loňskému je nalezený úhyn srnčí zvěře výrazně nižší, což přičítám především snížené osevní ploše řepky, mírné zimě a silnému tlaku na snížení stavů lišky obecné a prasete divokého.

Černé zvěře jsme ulovili 9 selat a 10 lončáků, z tohoto počtu bylo uloveno 9 kusů na společném lovu a 10ks individuálně.

Lišku obecnou lovíme celoročně a velmi intenzivně, čemuž také odpovídá  vysoký letošní odlov. Do dnešního dne bylo uloveno 38 ks lišek a nalezeny 3 ks úhynu. Uhynulé lišky byli předány Okresní veterinární správě k provedení vyšetření na vzteklinu, jehož výsledek je negativní. I přes takto vysoký roční úlovek nelze tvrdit, že by se počty této chytré šelmy snížili, jenom při sčítání zvěře bylo nasčítáno 6 lišek. Přičemž optimální hustota populace je 1 liška na 500ha honební plochy – z toho je patrné, v jakém stavu populace lišky je. Chci proto apelovat na členy našeho mysliveckého sdružení, kteří v letošním roce lišku neulovili. Pokud by i oni přispěli k tlumení jejích počtů, třeba i jedinou ulovenou liškou, určitě by se zvýšil přírůstek zvěře drobné i srnčí. Je těžké si představit, co by 37 ulovených lišek na 632 ha naší honitby udělalo, pokud by se neulovili, pro zajímavost je to cca 6 lišek na 100ha výměry.                                   Ze zvěře drobné, lovíme již více než 10let pouze kachnu divokou, velikost její populace se v posledních několika letech zvětšuje. I přesto se nám letos podařilo ulovit na kachním tahu jen 12 kusů této zvěře, ze 40ks plánovaných. Jistě to lze do značné míry přičíst nové legislativě povolující lov vodní pernaté zvěře jen neolověnými broky. Účinek tohoto střeliva je více než diskutabilní a způsobuje zbytečné utrpení zvěře i při dodržení všech omezujících doporučení k používání tohoto střeliva.

 

 

 

 

Letošní termín sčítání zvěře byl stanoven na 11.2. a zúčastnila se ho většina našich členů. Nasčítáno bylo celkem 28 kusů srnčí zvěře ( srnec 1v.t. – 5 ks, 2 v.t. – 3ks, 3 v.t. – 3ks ,  srna – 8 ks, srnčata – 9 ks). Dále bylo nasčítáno, 20 ks zajíce polního, 25 bažantů ( 7 kohoutů, 17 slepic), 14 ks koroptve polní a 200ks kachny divoké.

Z nasčítaného počtu a struktury populace srnčí zvěře jsem stanovil letošní plán lovu srnčí zvěře na 7 srnců ( 1v.t. – 4ks, 2v.t. – 2 ks, 3v.t. – 1 ks), 3 srny a 2 srnčata – tedy celkem 12 kusů srnčí zvěře. Tento plán lovu je o jeden kus vyšší než v loňském roce, díky již zmíněnému nízkému úhynu srnčí zvěře. Bohužel v posledních letech stavy srnčí zvěře celorepublikově klesají a proto stanovuji výši odlovu velmi opatrně a oproti sousedním honitbám v podprůměrné výši. Díky kvalitní zimní péči, je naše populace srnčí zvěře  v jarních měsících v dobré kondici a se všemi předpoklady pro dobré parožení srnců a vývoj plodů u srn. Proto si myslím, že je nutné se intenzivně věnovat lovu lišek a černé zvěře, jejich vysoké stavy jsou z jednou příčin úbytku přírůstků srnčí zvěře a je to příčina za níž máme odpovědnost my, myslivci a je jen na nás jak se k tomuto problému postavíme.

V závěru své výroční zprávy děkuji všem členům našeho MS za celoroční práci pro rozvoj myslivosti a ochrany přírody, starostovi obce Chotěšov i honebnímu starostovi Honebního společenstva Mantov-Losiná za  podporu a pomoc v naší činnosti. Všem přítomným přeji mnoho zdravý a energie do dalšího jistě nelehkého roku.