Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                2008-68-jake_bude_pocasi.jpg                                           Jaké je dnes počasí          

 

                       video.jpg

                                           Video  

                                                        Hlasy zvířat

    

 Naše hranice

 

                                                                                       hranice--nnn.jpg

 

Myslivecký spolek Mantov-Losina s členskou základnou patnáct členů má sídlo v Mantově, kde jsme svépomocí vybudovali společenskou místnost ve které se pravidelně setkáváme na schůzích, po společných lovech nebo při brigádách. V sídle máme také sklad jadrných a objemových krmiv pro přikrmování zvěře, které provádíme pravidelně po skupinách pomocí našeho terénního automobilu. Náš spolek se také věnuje spolupráci s obcí Chotěšov a to jak pořádáním již tradičního Mysliveckého plesu, tak odklízením černých skládek, které každoročně v naší honitbě vznikají.

Společenstevní honitba Honebního společenstva Mantov-Losiná kterou má náš Myslivecký spolek v pronájmu, se rozprostírá v nadmořské výšce 350m n.m., od vrcholu Křížového vrchu směrem k toku řeky Radbuzy (viz.mapa), v katastrálním území obcí Chotěšov, Mantov a Losina. Honitba má výměru 750 ha. Naší hlavní spárkatou zvěří je zvěř srnčí, jejíž normovaný stav je 27 ks a její roční odlov dosahuje počtu 15 ks. Další naší spárkatou zvěří je zvěř černá, která se už i u nás stala  zvěří stálou. Černou  intenzivně lovíme a to výhradně v kategorii selat a lončáků, roční odlov těchto rytířů našich lesů se pohybuje mezi 10 až 20 kusy.

Z drobné zvěře je naší hlavní zvěří kachna divoká, která se poměrně hojně vyskytuje na rybnících Velká Pinka, Šintlerák a Kachňárna , na těchto rybnících je rozsáhlý kryt tvořený porosty rákosu a křovin. U bažanta obecného a zajíce polního nám jejich letní stav nedovoluje je zařadit do plánu lovu, stavy této zvěře narušuje především intenzívní zemědělská výroba a zřejmě i zvýšený výskyt zvěře černé. Za této situace bažanta a zajíce nelovíme již více než 10let.

Ze zvěře dravé je nejhojnější liška obecná, kde roční odlov dosahuje mnohdy až 20 ks. Problematickou je i populace kuny skalní, která obývá především zemědělská stavení na nehonebních pozemcích a to prakticky znemožňuje regulaci jejích stavů na únosnou míru. Velkým problémem se stává rostoucí populace zavlečeného norka amerického, který v hojném počtu obývá vodní plochy i tok řeky Radbuzy v naší honitbě a způsobuje škody především při hnízdění a vyvádění mláďat vodní pernaté zvěře. Další škody na drobné zvěři způsobuje v naší honitbě hojně rozšířená populace straky obecné.

Ze vzácnějších druhů zvěře se v naší honitbě vyskytuje husa velká v počtu 11 kusů. Na řece Radbuze se před několika lety usadil pár bobra evropského, stopy jeho činnosti jsou zřetelně rozeznatelné na náletových porostech vrb, jív a olší.