Jdi na obsah Jdi na menu
 


Význam myslivosti

23. 10. 2010

 

Význam myslivosti


 

O myslivost je v naší současné společnosti zvýšený zájem a hodně se o ní diskutuje. Někteří ji odsuzují a nejraději by ji zlikvidovali v mylném domnění, že příroda se bude řídit svými zákony sama i bez myslivců. To už ale není v lidskou činností velmi změněné krajině možné. Zvěř by se buď natolik přemnožila, že by působila neúnosné škody na lesním hospodářství a v zemědělství anebo by ji zlikvidovali pytláci.

Dobře víme, že někteří lidé se stávají myslivci pouze proto, aby dokumentovali svou solventnost a společenské postavení, přičemž mnozí z nich nemají pro zvěř a přírodu srdce. Touha po trofeji, snaha získat lacinou zvěřinu, nelegální lov chráněných druhů zvěře a další přetrvávající nešvary poškozují dobré jméno většiny poctivých myslivců. Na druhé straně mnozí ortodoxní a zaslepení bojovníci proti myslivosti nechtějí vidět a uznat nesporné klady, které myslivost přináší na úseku ochrany přírody, nemluvě o jejím významu ekonomickém, rekreačním a kulturním. Nejhorší je, snaží-li se do myslivosti mluvit ti, kteří její podstatu a náplň neznají. Víme, že úroveň myslivosti v minulých letech poklesla, počty a kvalita zvěře se snížily, rozmohlo se pytláctví. Poklesla i disciplína a morálka myslivců, zmenšily se výměry honiteb a zvýšily se jejich počty. Ani odborné vědomosti některých myslivců nejsou na odpovídající úrovni. Aby se tyto negativní trendy zastavily a aby se zajistil rozvoj myslivosti, je nutné, aby se myslivci seznámili s nejnovějšími poznatky z vědy a praxe, ale nezapomněli přitom na mnohé tradice naší myslivosti a její zvláštnosti vyplývající z přírodních podmínek našeho státu. Je nutno také znát ty nejnovější legislativní předpisy v návaznosti na požadavky mezinárodních smluv. Protože hlavním úkolem myslivosti je trvale udržitelné obhospodařování zvěře jako obnovitelného přírodního zdroje a zachování všech druhů zvěře včetně ohrožených.